Nachádzate sa tu

Domov » Frekvenčné meniče » Frekvenčný menič SB70

Frekvenčný menič SB70 - technické údaje

Vstupné napätie a frekvencia 1x230V/3x400V (690V, 1140V) 50/60Hz
Výstupné napätie 1x0-230V, 3x0-400V (od 0V až hodnota vstupného napätia)
Výstupná frekvencia Skalárne riadenie 0-650Hz, vektorové riadenie 0-200Hz
Režimy riadenia-otvorená slučka Skalárne riadenie bez spätnej otáčkovej väzby, vektorové „sensorless“ riadenie bez spätnej otáčkovej väzby
Režimy riadenia-uzavretá slučka Skalárne riadenie so spätnou otáčkovou väzbou, vektorové riadenie so spätnou otáčkovou väzbou
Presnosť rotácie-otvorená slučka Vektorové „sensorless“ riadenie bez spätnej otáčkovej väzby >1%
Presnosť rotácie-uzavretá slučka Vektorové riadenie so spätnou otáčkovou väzbou >0,02%
Preťažiteľnosť 150% menovitého prúdu po dobu 1 min.
Rozlíšenie požiadavky na frekvenciu Digitálna požiadavka: 0,01Hz, analógový signál: 0,1% z maximálnej frekvencie
Presnosť výstupnej frekvencie Digitálna žiadosť: ±0,01Hz (-10 až +40°C), analógová žiadosť: ±0,2% (25±10°C) z maximálnej frekvencie
Voľba zdroja požiadavky 1/ ovládací panel  2/ terminál(potenciometer, snímače teploty, inkrementálne čidlo...)  3/ RS 485 (PC, PLC...)
Torque boost Zvýšenie krútiaceho momentu, „Auto/Manual“
U/f krivky 1/ Možnosť naprogramovať ľubovoľnú U/f krivku  2/ Možnosť výberu z 6-tich predvolených U/f kriviek
Zrýchlenie/spomalenie Lineárne alebo po S krivke s možnosťou konfigurácie
JOG JOG frekvencia 0,1-50Hz, JOG čas zrýchlenia a spomalenia 0,1-60,0s
Auto energy saving Funkcia šetrenia spotreby elektrickej energie. Automatická optimalizácia U/f krivky v závislosti na zaťažení.
AVR Funkcia automatickej regulácie napätia, udržuje konštantné napätie na výstupe aj v prípade kolísania nap. v rozv. sieti
Auto carrier regulation Funkcia automatického nastavenia vzorkovacej frekvencie v závislosti od charakteristiky zaťaženia a teploty okolia
Random PWM Regulácia tónu zvuku ktorý vydáva motor
Droop control Funkcia zabezpečuje paritné rozdelenie zaťaženia  pri použití viacero frekvenčných  meničov na jednotný pohonný systém
Momentary power failure Po  krátkodobom výpadku napájania možnosť automatického štartu. Možnosť konfigurovania podmienok a následných krokov
Dynamická brzda Modely do výkonu 15kW majú zabudovaný brzdný modul. Pre zvýšenie momentu možnosť pripojenia ext. brzdných odporov
DC brzda Nastaviteľný čas brzdenia: 0,0-60,0 s. Nastaviteľný prúd brzdenia: 0-100% menovitého prúdu
Analógové vstupy (AI) 2x programovateľný vstup, pozitívny alebo negatívny, 0až10V/0až20mA,  2až10V/4až20mA,  -10až+10V/-20až+20mA
Analógové výstupy (AO) 2x programovateľný výstup, 0až10V/0až20mA,  2až10V/4až20mA
Digitálne vstupy (DI) 8x programovateľný multifunkčný digitálny vstup
Digitálne výstupy (DO) 4x programovateľný multifunkčný digitálny výstup (2x dig. výstup 24V DC/50mA + 2x reléový dig. výstup 250V AC/3A, 24V DC/5A)
Komunikačné rozhranie Zabudovaný port RS485 s podporou protokolu Modbus a USS commands (možnosť rozšírenia Profibus - DP)
Pulzný vstup (PFI) Najvyššia vstupná frekvencia pre pulzný vstup (PFI): 50kHz.   (PG karta 300kHz)
Pulzný výstup (PFO) Programovateľný výstup, najvyššia výstupná frekvencia (pravouhlý tvar) pre pulzný výstup (PFO): 50kHz
Procesný PID regulátor Programovateľný PID regulátor pre 2 vstupy s podporou komparatívnych funkcií, korekcií a nastavení pre rôzne čidlá (teplota, tlak...)
PLC Integrované PLC, rôzne režimy z ktorých každý má až 48 etáp, ochrana pri výpadku siete, možnosť voľby režimu prostredníctvom signálu z terminálu...
Multirýchlostné režimy 48 úrovní rýchlosti, 4 režimy riadenia
Ovládací panel LED ovládací panel SB-PU70 s funkciou kopírovania a zálohovania parametrov s možnosťou montáže na rozvádzač
Uživateľské menu Možnosť definovania zobrazenia až 30 užívateľských parametrov na displeji
Momentové riadenie Možnosť nastavenia krútiaceho momentu 0-290% v rôznych režimoch a podmienkach. Možnosť prepnutia terminálom na rýchlostné riadenie
Zero servo Pozičné riadenie v nule
Počítadlo impulzov Počítadlo (+/-) impulzov 0až300kHz, možnosť zastavenia po dosiahnutí žiadaného počtu s aut. uložením aktuálneho stavu po vypnutí...
Počítadlo vzialenosti Programovateľné počítadlo vzdialenosti (0,1-6553,5 impulzov/1m, max 300kHz), možnosť zastavenia po prekonaní žiadanej vzdialenosti
Wobble Funkcia zabezpečuje plynulé a rovnomerné navíjanie (napr. v textilnom priemysle navíjanie nití na cievku...)
Programovateľná jednotka Integrovaná programovateľná jednotka: komparátor, logické funkcie, aritmetické funkcie, filtre, viaccestné spínače, časovač, spúštač
Elektromer Funkcia merania spotreby elektrickej energie v kWh s možnosťou resetovania počítadla
Autotuning Statický/dynamický. Fekvenčný menič automaticky meria parametre motora a prívodných káblov a následne optimalizuje nastavenia
Účinnosť >97%
Ďalšie funkcie a vlastnosti • kopírovanie parametrov pomocou odnímateľného displeja s možnosťou montáže na rozvádzač • monitorovanie údajov a parametrizácia frekvenčného meniča pomocou dodaného software na PC - možnosť pripojenia a ovládania až 247 f. meničov • nastavenia chodu ventilátora chladenia frekvenčného meniča: podľa teploty/nepretržite • zakázané frekvencie • nastavenie rozbehových a dobehových rámp • frekvenčné meniče do výkonu 4kW majú možnosť montáže aj na DIN lištu • terminál obsahuje výstupy napájania +10V, +12V, +24V pre potreby užívateľa • zamknutie smeru otáčania • kompenzácia sklzu • automatické/manuálne zvýšenie momentu • limity frekvenčnej žiadosti...
Ochrana • prepätie • podpätie • nadprúd • preťaženie motora • prehriatie • skrat na výstupe • výpadok fázy napájania • krátkodobý výpadok napájania • externá porucha • odpojenie analógového vstupu...
Voliteľné príslušenstvo
• brzdný odpor • brzdný modul • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych vstupov-karta SL-5X • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych výstupov-karta SL-5Y •  rozšírenie o ďalšie 3 digitálne vstupy + 2 digitálne výstupy-karta SL-3X2Y • rozšírenie o tretí  analógový vstup-karta SL-AI3 • externý diaľkovo ovládaný ovládací panel-WKH • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych vstupov + 6 digitálnych reléových výstupov-karta SL-5X6T • odnímateľný grafický LCD ovládací panel SB-PU04 s funkciou kopírovania a zálohovania parametrov • odnímateľný ovládací panel SB-PU03 s potenciometrom • montážny rámik na umiestnenie ovládacieho panelu na rozvádzač • predlžovací kábel na ovládací panel pri montáži na rozvádzač • PG karta na pripojenie IRC snímača 5V/12V NPN/PNP • vstupný filter • motorová tlmivka • DC tlmivka • sínusový filter • modul Profibus-DP...
Pracovné prostredie • teplota okolia -10 až +40°C • krytie Ip20 • frekvenčný menič je potrebné chrániť pred priamym slnkom, prachom, horľavým, agresívnym a vlhkým prostredím...    • teplota skladovania -20 až +60°C • relatívna vlhkosť vzduchu max. 90% bez kondenzácie nadmorská výška do 1000m n.m. (nad 1000m do 3000m zníženie menovitého prúdu o 1%/100m) • vibrácie do 5,9 m/s2

 

súbory na stiahnutie:


technický list


návod na obsluhu (v angličtine)


návod na obsluhu (v slovenčine)


komunikačný softvér (slúži na zálohovanie, parametrizovanie a ovládanie frekvenčných meničov - súčasne je možné pripojiť a ovládať až 247 meničov)