Frekvenčné meniče

Frekvenčné meniče, stručný popis činnosti

          Frekvenčné meniče, nazývané tiež meniče frekvencie, konvertujú jednofázový alebo trojfázový prúd zo zdroja s konštantným napätím a frekvenciou na nový jednofázový alebo trojfázový zdroj napätia. Jeho napätie a frekvencia sú premenné. Toto riadenie napätia a  frekvencie umožňuje plynulé riadenie otáčok jednofázových alebo trojfázových elektromotorov prakticky od 0 Hz až po maximálne povolené otáčky, ktoré umožňuje konštrukcia elektromotora.

Frekvenčné meniče, súčasná situácia a možnosti ich nasadenia

          V súčasnosti viac ako 66% elektrickej energie, ktorá sa spotrebuje v priemysle je spotrebovaná elektromotormi. Napriek tomu, že práve elektromotory sa vo veľkej miere "podpisujú" pod  vysoké účty za spotrebu elektrickej energie výrobných podnikov a prevádzok, používanie frekvenčných meničov na riadenie  otáčok pohonov z dôvodu šetrenia elektrickej energie na Slovensku ešte stále nie je úplne bežné.

          Vďaka väčšej cenovej dostupnosti frekvenčných meničov a prudko stúpajúcim cenám elektrickej energie v poslednom období, frekvenčné meniče nachádzajú široké uplatnenie aj v iných aplikáciách, ako tomu bolo doposiaľ, keď  boli dominantne používané len tam, kde si to priamo vyžadovala technológia, ako napríklad polohovacie zariadenia, CNC stroje...

          Mimoriadne atraktívnou oblasťou sú aplikácie, kde  úspora elektrickej energie vďaka frekvenčným meničom môže dosiahnuť viac ako 60% a návratnosť investície do frekvenčného meniča v mnohých prípadoch trvá len niekoľko mesiacov.

 

          Príklady nasadenia frekvenčných meničov SLANVERT v oblastiach, kde je možné dosiahnuť mimoriadne úspory v spotrebe elektriickej energie a výrazne predĺžiť servisné intervaly a životnosť celého pohonného systému:

  • náhrada šupátiek a regulačných klapiek vo vetracích systémoch za regulovaný systém riadenia otáčok ventilátora pomocou frekvenčného meniča (SB200, SB150),  ktorý zaistí požadovaný prietok vduchu
  • náhrada redukčných ventilov v tlakových rozvodoch vzduchu alebo vody, kde sa požadovaný tlak vzduchu resp. vody  v systéme dosiahne automatickou reguláciou otáčok kompresora alebo čerpadla pomocou tlakového čidla a PID regulátora frekvenčného meniča (SB200, SB150)
  • radenie otáčok obehového čerpadla vo vykurovacích sústavách podľa požadovaného teplotného spádu pomocou teplotných čidiel a vstavaného dvojvstupového PID regulátora frekvenčného meniča (SB200, SB150)
  • radenie otáčok čerpadla v hydraulických systémoch podľa požadovaného tlaku v sústave pomocou tlakového čidla a  PID regulátora frekvenčného meniča (SB70, SB200, SB150), vďaka čomu nedochádza k stratám v bypase (obtoku)
  • v hmotných sústavách s veľkým momentom zotrvačnosti, ako sú výťahy, žeriavy, centrifúgy, pri brzdení pomocou frekvenčného meniča (SB70) a  " feedback unit" (SH100) je možné vracať vzniknutú energiu späť do elektrickej siete namiesto amortizovania energie v brzdných odporoch
 
 
 

Oblasť použitia frekvenčných meničov SENLAN

 

Frekvenčné meniče SB70

Frekvenčné meniče SB70

   Jedná sa o univerzálne frekvenčné meniče s mimoriadnym krútiacim momentom, ktorý dosahuje až 290%,  výborne sa hodia na riadenie mimoriadne náročných a ťažkých pohonov ako sú drviče, miešadlá, extrudéry, papierenské stroje, dopravníky...

  Vďaka vysokorýchlostným vstupom a podpore inkrementálnych snímačov rôznych typov a prevedení sú vhodné na riadenie navíjačiek, rôznych polohovacích zariadení, ako napríklad výťahy, žeriavy, CNC zariadenia...

viac informácií o frekvenčnom meniči SB70

 

 

Frekvenčné meniče SB200Frekvenčné meniče SB200

   Jedná sa o frekvenčné meniče, ktoré sú predovšetkým určené na kvadratický typ zaťaženia, ako sú ventilátory, čerpadlá, vývevy, kompresory a všade tam, kde je potrebné jedným meničom ovládať viacero motorov.

   Vďaka špeciálnemu softvérovému a hardvérovému vybaveniu odpadá potreba použitia ďalších riadiacich prvkov pri riadení kaskádových čerpadiel, obehových čerpadiel podľa teplotného spádu...

viac informácií o frekvenčnom meniči SB200

 

 

Frekvenčné meniče SB150

Frekvenčné meniče SB150

   Jedná sa o kompaktné frekvenčné meniče s vektorovým SVM riadením. Vyznačujú sa malými rozmermi a atraktívnym dizajnom. Hodia sa na riadenie pohonov s kvadratickým priebehom zaťaženia, ale taktiež na menej náročné pohony s lineárnym zaťažením.

   Vďaka vlastnostiam a skvelému dizajnu nachádzajú široké uplatnenie nielen v priemysle, ale aj v obytných domoch. Perfektne sa hodia na riadenie klimatizačných jednotiek, odťahových ventilátorov, cirkulačných čerpadiel...

 

Oblasť použitia frekvenčných meničov INVT

 

Frekvenčné meniče GD10

Frekvenčné meniče GD10

   Jedná sa o univerzálne frekvenčné meniče s vynikajúcou preťažiteľnosťou. Vďaka špeciálnemu softvéru sa perfektne hodia na riadenie čerpadiel. Menič sa teší mimoriadnej obľube v aplikáciách zásobovania vodou s konštantným tlakom.

 

 

 

gd20.jpg

                       Frekvenčné meniče GD20

                                   Jedná sa o vektorové frekvenčné meniče s napájaním 230V, alebo 400V.