Frekvenčný menič

Frekvenčný menič SB70 s LCD displejom

Frekvenčný menič SB70

výkony od 0,4 do 1100kW

         Jedná sa o vysokovýkonný univerzálny frekvenčný menič s vektorovým FOC riadením s procesným bipolárnym viacslučkovým PID regulátorom.
Vďaka použitej najmodernejšej technológie a nadštandardnej softvérovej výbave nachádza široké uplatnenie v množstve rôznych aplikácií.
Vďaka mimoriadnemu krútiacemu momentu ktorý dosahuje až  290% sa výborne hodí na riadenie mimoriadne náročných a ťažkých pohonov ako sú drviče, miešadlá, dopravníky, extrudéry...
Vďaka vysokorýchlostným vstupom a podpore inkrementálnych snímačov rôznych typov a prevedení je vhodný na riadenie navíjačiek, rôznych polohovacích zariadení ako napríklad výťahy, žeriavy, CNC zariadenia...
Vďaka inteligentnému skalárnemu riadeniu a funkcii šetrenia spotreby elektrickej energie je vhodný aj pre kvadratické typy záťaže ako čerpadlá, vývevy, ventilátory, HVAC - kúrenie, vetranie a klimatizácia, hydraulické zariadenia, kompresory...
Vďaka prednastaveným parametrom umožňuje okamžité nasadenie: „pripoj frekvenčný menič  a reguluj motor“.

tabuľka s technickými parametrami - frekvenčný menič SB70

Vďaka mimoriadnemu krútiacemu momentu ktorý dosahuje až  290% sa výborne hodí na riadenie mimoriadne náročných a ťažkých pohonov ako sú drviče, miešadlá, dopravníky, extrudéry...

základné technické údaje modelovej rady SB70

 • veľmi presné vektorové riadenie FOC (rotor field oriented control) vďaka ktorému frekvenčný menič SB70 dosahuje mimoriadny krútiaci moment až 290% pri 0Hz - uzavretá slučka, 150% pri 0,5Hz - otvorená slučka.
 • možnosť nastavenia požadovaného krútiaceho momentu
 • integrované PLC, v mnohých prípadoch nahradí klasické PLC, možnosť voľby rôznych režimov z ktorých každý má až 48 etáp
 • funkcia „autotuning“, vďaka ktorej frekvenčný menič automaticky meria parametre motora a prívodných káblov a následne optimalizuje výstupné parametre, čím sa zvyšuje krútiaci moment a účinnosť pohonu
 • funkcia „auto energy saving“ výrazne šetrí spotrebu elektrickej energie najmä pri kvadratickom type zaťaženia (ventilátory, čerpadlá, kompresory...)
 • funkcia merania spotreby elektrickej energie v kWh
 • frekvenčný menič SB70 do výkonu 15kW má štandardne zabudovaný brzdný modul
 • programovateľný bipolárny procesný viacslučkový PID regulátor podporujúci rôzne matematické operácie so vstupnými signálmi, vďaka čomu je možné  napríklad riadiť otáčky čerpadiel vykurovacích sústav podľa požadovaného teplotného spádu bez ďalších riadiacich prvkov
 • automatické nastavenie a optimalizácia vzorkovacej frekvencie na základe zaťaženia a teploty
 • odnímateľný ovládací panel s funkciou kopírovania parametrov na ďalšie zariadenia s možnosťou montáže na rozvádzač  použitím predlžovacieho kábla až do vzdialenosti 30m od frekvenčného meniča (rozširovacou kartou je možné vzdialenosť predĺžiť až na 1000m)
 • integrovaný komunikačný port RS485 s podporou Modbus a USS commands
 • programovanie a monitorovanie frekvenčného meniča na PC, súčasne je možné pripojiť až 247 frekvenčných meničov
 • veľké možnosti rozšírenia vďaka rozširujúcim kartám (PG karta  na inkrementálne čidlo, karta na kaskádové čepadlá, rozšírenie vstupov a výstupov...)

technický list - frekvenčný menič SB70

 

Frekvenčný menič SB200 s LED displejomFrekvenčný menič SB200

výkony od 1,5 do 400kW

         Frekvenčný menič SB200 je určený predovšetkým na kvadratický typ zaťaženia ako sú ventilátory, čerpadlá, vývevy, kompresory a všade tam, kde je potrebné jedným meničom ovládať viacero motorov.
Vďaka nadštandardnému softvérovému  a hardvérovému vybaveniu odpadá potreba použitia ďalších riadiacich prvkov. Frekvenčný menič SB200 sa výborne hodí na riadenie kaskádových čerpadiel, zavlažovacích systémov, odvodňovacích a drenážnych čerpadiel, obehových čerpadiel, protipožiarnych čerpadiel, hydraulických čerpadiel, kompresorov, ventilátorov, vývev ...
Vďaka bipolárnemu procesnému viacslučkovému PID regulátoru je možné  napríklad riadiť otáčky čerpadiel v klimatizačných a  vykurovacích systémoch podľa teplotného spádu, alebo podľa diferenčného tlaku...
Vďaka inteligentnému skalárnemu riadeniu, funkcii šetrenia spotreby elektrickej energie a spojitým riadením otáčok pohonu je možné dosiahnuť 30% až 80% úspory elektrickej energie. Jedná sa najmä o sušiarne, HVAC - vykurovanie, vetranie a klimatizácia, odsávanie vzduchu a spalín ktoré bolo doteraz regulované pomocou klapiek, rozvody stlačeného vzduchu s tlak znižujúcimi regulátormi, dojacie zariadenia, hydraulické čerpadlá s obtokom...

tabuľka s technickými parametrami - frekvenčný menič SB200

Vďaka inteligentnému skalárnemu riadeniu, funkcii šetrenia spotreby elektrickej energie a spojitým riadením otáčok pohonu je možné dosiahnuť 30% až 80% úspory elektrickej energie.

základné technické údaje modelovej rady SB200

 • voltage space vector control“ s U/f algoritmom s inteligentným skalárnym riadenením s veľkou úsporou el. energie
 • vysoká účinnosť, nízky hluk a nízke elektromagnetické rušenie
 • frekvenčný menič SB200 do výkonu 22kW má štandardne zabudovaný brzdný modul
 • funkcia „auto energy saving“ výrazne šetrí spotrebu elektrickej energie najmä pri kvadratickom type zaťaženia (ventilátory, čerpadlá, kompresory...)
 • funkcia merania spotreby elektrickej energie v kWh
 • programovateľný  bipolárny procesný viacslučkový PID regulátor, podporujúci rôzne matematické operácie so vstupnými signálmi, vďaka čomu je možné  napríklad riadiť otáčky čerpadiel vykurovacích sústav podľa požadovaného teplotného spádu bez ďalších riadiacich prvkov
 • automatické nastavenie a optimalizácia vzorkovacej frekvencie na základe zaťaženia a teploty
 • odnímateľný ovládací panel s funkciou kopírovania parametrov na ďalšie zariadenia s možnosťou montáže na rozvádzač  použitím predlžovacieho kábla až do vzdialenosti 30m od frekvenčného meniča (rozširovacou kartou je možné vzdialenosť predĺžiť až na 1000m)
 • integrovaný komunikačný port RS485 s podporou Modbus a USS commands
 • programovanie a monitorovanie frekvenčného meniča na PC, súčasne je možné pripojiť až 247 frekvenčných meničov
 • frekvenčný menič SB200 má už v štandardnom prevedení integrovanú podporu simultánneho riadenia 2 čerpadiel v čerpacích systémoch vody s konštantným tlakom
 • funkcia „real time clock timing control“ umožňuje spustenie resp. vypnutie frekvenčného meniča v požadovanom čase
 • veľké možnosti rozšírenia vďaka rozširujúcim kartám ( rozšírenie analógových a digitálnych vstupov a výstupov...)
 • jednoduché nasadenie podľa princípu: „pripoj menič  a reguluj motor“.

technický list - frekvenčný menič SB200