Formulár na výber produktov

Vyplňte doleuvedený formulár a my Vám následne radi poradíme a pomôžeme Vám vybrať
najvhodnejší frekvenčný menič pre Váš pohon
vyplnený formulár odošlete kliknitím na "odoslať"
 
 
uveďte počet fáz rozvodnej elektrickej siete ku ktorej bude frekvenčný menič pripojený
V
uveďte napätie rozvodnej elektrickej siete ku ktorej bude frekvenčný menič pripojený
uveďte frekvenciu rozvodnej elektrickej siete ku ktorej bude frekvenčný menič pripojený
uveďte počet fáz uvedený na štítku elektomotora
V
uveďte menovité napätie uvedené na štítku elektomotora
kW
uveďte menovitý výkon uvedený na štítku elektomotora
A
uveďte menovitý výkon uvedený na štítku elektomotora
/min
uveďte menovité otáčky uvedené na štítku elektomotora
lineárne zaťaženie majú napr. dopravníky, výťahy, žeriavy..., kvadratické zaťaženie majú napríklad čerpadlá, ventilátory kompresory...
od-do /min
uveďte požadovaný rozsah otáčok elektromotora (maximálne otáčky motora nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky dané konštrukciou motora)
uveďte počet elektromotorov ktoré budú súčasne pripojené k frekvenčnému meniču (k jednému frekvenčnému meniču je možné pripojiť viacero elektromotorov s vyvedením krútiaceho momentu samostatne alebo na spoločnú hriadeľ)
uveďte celkovú dĺžku káblov medzi frekvenčným meničom a elektromotorom (v prípade pripojenia viacerých motorov súčasne sa dĺžky sčítavajú a pri prekročení celkovej dĺžky 30m odporúčame medzi menič a motor pripojiť motorovú tlmivku alebo sínusový filter)
uveďte ďalšie doplňujúce informácie o Vašom pohone ( charakteristika pohonu - k akému stroju je motor pripojený, pracovná teplota okolia, prevádkzový režim...)
uveďte Vaše kontaktné údaje aby sme Vám mohli odpovedať alebo Vás kontaktovať
uveďte Vašu e-mailovú adresu